ÁEMB – ÁGAZATKÖZI ESETMEGBESZÉLŐ CSOPORT

A képzés célja, tartalma:

A jelen projektben megvalósuló ágazatközi esetmegbeszélés egy interdiszciplináris módszer. Célja, hogy közös szakmai nyelvet és egységes eljárásrendeket segítsen kialakítani, oldja a munkát nehezítő szakmaközi hierarchikus beidegződéseket.

Az ágazatközi esetmegbeszélés újszerűsége abban rejlik, hogy nem csupán a különböző szakterületeken dolgozó szakemberek találkozását teszi lehetővé, hanem egy-egy eset kapcsán együttműködésre, közös gondolkodásra, tényleges problémafeltárásra és problémakezelésre kerül sor.

Főbb témák: motiváció, szemlélet és attitűd, asszertivitás, ágazatközi szakmai szerepek, feladatok és kompetenciák, problémakezelés, konfliktuskezelés, rendszerszemlélet és rendszerelméleti megközelítés, hatalom és hierarchia, gyermekutak.

A képzés keretei:

A továbbképzés 6 hónapon keresztül kéthetente 4×45 perc időtartamban, 10-12 fős csoportokban valósul meg egy képzett és tapasztalt, diplomás szakember vezetésével.

Kiknek ajánljuk?

A kora gyermekkori intervenció területén, az érintett ágazatokban (egészségügyi, köznevelési, szociális) dolgozó szakembereknek.

Jelentkezés a képzésre.