FELISM – FELISMERÉS ÉS TÁMOGATÁS

A képzés célja, tartalma:

A továbbképzés a fogalmak tisztázásával kezdve elméleti áttekintést nyújt a kora gyermekkori intervenció tevékenységrendszeréről, a tipikus fejlődésmenet jellemzőiről, az eltérések jelzőtüneteiről és az érintettek köréről. Betekintést ad más ágazatok kora gyermekkori intervencióban betöltött szerepébe, tárgyalja a védőnői jelzőrendszer szerepét és a pedagógiai szakszolgálatok diagnosztikai tevékenységének működését, a gyógypedagógiai tanácsadás jelentőségét.

Az elméleti ismereteket gyakorlati tapasztalatszerzéssel összekötve gyakorlati segítséget ad a résztvevőknek az alábbi témákban: a sérült gyermek intézményi nevelésbe történő beszokása, a beszokás segítése, a fejlesztő tevékenység, valamint a család támogatási lehetőségei, az egyéni sajátosságok és szükségletek lehetséges támogatási módszerei a nevelés folyamatában, a családok, a szülői szerep terhei a mindennapokban, támogató szerepek az inkluzív szemléletben.

A képzés keretei:

A továbbképzés 3×1 napos, 30 órás képzés.

Hány fős egy csoport?

Egy képzési csoport 16-20 fővel indul.

Kiknek ajánljuk?

Felsőfokú alapvégzettséggel (sem BSc, sem MSc) nem rendelkező, de a kora gyermekkori intervencióban résztvevő, illetve annak érintettjeivel kapcsolatban álló szakembereknek, többek között bölcsődei szakgondozóknak, csecsemő- és kisgyermekgondozóknak, bölcsődei dajkáknak, bölcsődei szolgáltatást nyújtó szakembereknek, gyógypedagógiai asszisztenseknek, pedagógiai asszisztenseknek, gyógypedagógiai segítő munkatársaknak, gyermekotthoni asszisztenseknek, szociális asszisztenseknek, gondozóknak, gyermekfelügyelőknek, ápolóknak.

Jelentkezés a képzésre.