KORAITAN – GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS, KORAI FEJLESZTÉS

A képzés célja, tartalma:

A továbbképzés célja, hogy betekintést nyújtson a résztvevőknek a kora gyermekkori családközpontú tanácsadás elméleti és gyakorlati ismereteibe, elhelyezze a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és a gondozás tevékenyégét a kora gyermekkori intervenció rendszerében, és tárgyalja az intézményes szereplők kapcsolódási lehetőségeit.

A családokkal történő munka sajátos szempontjai és a család mint rendszer témakörében megismerteti a résztvevőket az eltérő fejlődésű gyermeket nevelő családok mindennapjainak kérdéseivel, a korai fejlesztés folyamatát segítő és akadályozó családi tényezőkkel.

Gyakorlatba ágyazottan, esetismertetéseken, filmelemzéseken keresztül ismereteket nyújt a gyógypedagógiai tanácsadás elméleti és gyakorlati kérdéseiről, a tanácsadás folyamatáról, valamint kitér a komplex beavatkozási stratégiák sérülésspecifikus sajátosságaira, érintve a korai fejlesztés területén leggyakrabban alkalmazott módszereket is.

A képzés keretei:

A továbbképzés 30 órás, 3 napos képzés.

Hány fős egy csoport?

Egy képzési csoport 16-20 fővel indul.

Kiknek ajánljuk?

Köznevelési intézményekben dolgozó szakembereknek, különös tekintettel a pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző szakemberekre, de a képzés nyitott az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozó szakemberek számára is. Elsősorban gyógypedagógus, konduktor, logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógytornász végzettségű szakembereket várunk.

Jelentkezés a képzésre.