Autizmus spektrum pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus

Autizmus spektrum pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus

Ki az autizmus spektrum pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus?

Az autizmus spektrum pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus az autizmussal élő gyermekek vagy felnőttek ellátását végzi szorosan együttműködve a szülőkkel, illetve a gyermek ellátásában, gondozásában, nevelésében részt vevő más szakemberekkel (gyermekpszichiáter, logopédus, kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, stb.). A korai fejlesztés területén, nevelési-oktatási, egészségügyi, szociális intézményekben dolgozik.

Feladata:

Meghatározza az autizmussal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális nevelési, fejlesztési szükségleteit. Differenciáltan, egyénre szabottan tervezi, irányítja, elemzi és értékeli a pedagógiai folyamatot, megteremti a gyermekhez és a csoporthoz, valamint az autizmus természetéhez illeszkedő támogató tanulási környezetet, az érzelmi biztonságot.

Az autizmus spektrum pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus kiemelt feladatai közé tartozik a gyermek pedagógusaival és szüleivel való folyamatos kapcsolattartás. Az integráló intézménybe való befogadás segítése, tanácsadás a tanulási, nevelési problémákkal kapcsolatban.

Mikor forduljunk autizmus spektrum pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógushoz?

A kommunikáció területén tapasztalt eltérések esetén, amennyiben a gyermek:

- beszédfejlődése késik,

- szóbeli megnyilvánulásai nem a kommunikációs helyzetekhez kapcsolódnak, pl. értelmetlen hangsorokat, vagy értelmes szavakat mond kommunikációs szándék nélkül,

- echolália – visszhangozás,

- rámutatással nem támasztja alá mondanivalóját.

A szocializáció területén tapasztalható eltérések esetén, ha a gyermek:

- nem vesz tudomást a környezetében lévő emberekről,

- nem osztja meg az élményeit,

- nem veszi fel a szemkontaktust.

Az adaptív viselkedés terén is elmaradás észlelhető:

- indokolatlan hisztik,

- az állandósághoz való túlzott ragaszkodás,

- feltűnően visszahúzódó magatartás.

Hol és hogyan juthat ellátáshoz autista gyermekünk?

Az autizmus spektrum pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményekben, óvodákban, iskolákban, valamint az egészségügyi ellátórendszerben és magánellátás keretén belül egyaránt dolgozhat.

Ha a gyermeknél felmerül az autizmus gyanúja a házi gyermekorvos a családot a területileg illetékes gyermekpszichiátriai ambulanciára/osztályra irányítja. Amennyiben a gyermekpszichiátriai szakorvosi vizsgálat alapján beigazolódik az autizmusspektrum-zavar diagnózisa, akkor a megyei/fővárosi pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságához kell fordulni, ahol fejlesztési javaslatot tesznek a további terápiákkal kapcsolatban, és kijelölik az ellátó intézményt.

A 3 év alatti gyermekek korai fejlesztése többnyire a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálatnál történik az Önök jelentkezése alapján. A személyre szabott egyéni és/vagy csoportos fejlesztésekkel jelentősen javíthatók a tünetek és formálhatók a hiányosságok.

Abban az esetben, ha a gyermek többségi, illetve együtt nevelést biztosító óvodába megy, a pedagógiai szakszolgálatok helyett autizmus spektrum pedagógiája szakirányon végzett utazó gyógypedagógus látja el a speciális megsegítését.

Forrás: Kereki Judit (szerk.)(2020): Gyermekút. Budapest Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

(Szabóné Harangozó Andrea)